Your browser does not support JavaScript!

Individualni

Učesnike individualnog MBA kampa čeka devetodnevni program individualnog rada u režimu 2 treninga dnevno u grupi 1-4 igrača. Pokazalo se da u savremenoj košarci nije moguć zadovoljavajući napredak bez primene ovog oblika treninga.

Brojne su prednosti individualnog treninga: od nemerljivo većeg broja ponavljanja određenih elemenata tehnike, posvećenosti trenera igračima pojedinačno, ispravljanje grešaka do najsitnijih detalja pa sve do psihološkog i motivacionog rada sa svakim učesnikom posebno.

Plan i metodika su ono što odvaja kvalitetan od nedovoljno kvalitetnog individualnog treninga. Na individualnom MBA kampu prvi trening služi za snimanje stanja, na osnovu čega se određuje kako i šta će se raditi tokom trajanja kampa. Vrlo je važno postaviti realne ciljeve i zadatke.

Treneri MBA kampa koji se bave individualnim radom, otvoreni su za svaki vid saradnje, kako na kampu, tako i van njega. U okviru individualnog kampa moguće je proširiti rad i na rad u teretani (16+), naravno, uz poseban nadzor fitnes trenera.