Your browser does not support JavaScript!

Mini

MBA Mini je opcija na kampu koja se verovatno prvi put pojavljuje na prostorima jugoistočne Evrope. Polaznici ovog kampa su dečaci i devojčice starosti do 14 godina, a za njih je osmišljen specijalni program koji pored košarkaških uključuje i mnogo drugih dnevnih dešavanja.

Mišljenja smo da decu ovog uzrasta, pored svakodnevnih košarkaških treninga, treba animirati i ostalim najrazličitijim sadržajima. Ideja tvorca ovog kampa je da devojčicama i dečacima ponudimo 9-dnevni sadržaj u kome će se nalaziti različite vrste vankošarkaških aktivnosti.

Pored upoznavanja sa čisto košarkaškim znanjima i veštinama, svesni smo da je period od predškolskog uzrasta pa do 13-14 godina, period u kome se može najviše uticati na razvoj motoričkih sposobnosti (brzina, gipkost, snaga, brzinska izdržljivost, koordinacija...). Angažovanjem profesionalnog trenera u ovom domenu (Raluca Ciuchita) jasno je da mini MBA daje poseban značaj ovom segmentu treninga. Program mini MBA podrazumeva i svakodnevni rad na poboljšanju motoričkih sposobnosti.

Za uzrast od 8 do 10 godina, posebna pažnja je posvećena:

 • poboljšanje osnovnih veština hodanja i trčanja
 • rad na poboljšanju brzine i brzine pokreta
 • razvoj pokretljivosti i koordinacije
 • razvoj izdržljivosti

Za uzrast od 12 do 14 godina, posebna pažnja je posvećena:

 • poboljšanje bazičnih trkačkih veština
 • razvoj eksplozivnosti i snage
 • rad na poboljšanju koordinacije u pokretu i fleksibilnosti
 • razvoj brzine i otpornosti na zamor (izdržljivosti)
 • integrisanje svih ovih sposobnosti u funkciji košarkaške igre

Profesor engleskog, angažovan specijalno za potrebe MBA Mini kampa, biće zadužen da kroz aktivni program upozna i nauči decu osnovnim košarkaškiim izrazima na engleskom jeziku. ovaj deo kampa je zamišljen kao opcioni (neobavezni) i sadrži devet 45-minutnih časova (jedan dnevno), koji će se odvijati u prelepoj prirodi kojom je okružen hotel Lepenski Vir.

Fizikalni terapeut angažovan u okviru MBA kampa, imaće zadatak da uoči i ukaže na različite probleme fizičkom razvoju naših polaznika. Drugi zadatak koji je postavljen pred terapeuta je informisanje polaznika o osnovnim principima funkcionisanja ljudskog tela, kao i o pravilnom načinu ponašanja, ishrane itd.

Stvaranje novih poznanstva i prijateljstva kroz organizovanje prijateljskih utakmica sa vršnjacima na kampu ili srpskim ekipama sličnog ili istog uzrasta je još jedan od ciljeva MBA Mini kampa. Igre na vodi, koje su sastavni deo kampa za najmlađe nešto su posebno interesantno i osvežavajuće za naše polaznike. Za naše najmlađe polaznike omogućili smo i rad na terenima sa nižom visinom obruča (2,85 i 2,60) kao i korišćene manjih lopti u sprovođenju trenažnog procesa.

Kako iz iskustva u radu sa najmlađim grupama (U10, U8), znamo da dolazi do problema sa nedostatkom roditelja, odsustvom od kuće itd. ponudili smo opciju sa 6 noćenja - 7 dana u okviru skraćenog MBA Mini kampa.

MBA Mini uključuje:

 • rad po programu naših stručnih saradnika
 • 2 treninga dnevno u trajanju od po 90 minuta
 • rad sa iskusnim licenciranim trenerima
 • profesor engleskog (opciono)
 • igre na vodi
 • organizacija prijateljskih utakmica sa ekipama sličnog ili istog godišta iz Srbije
 • korišćenje fudbalskog terena (opciono)
 • prisustvo lekara 24/7
 • prisustvo i pomoć fizikalnog terapeuta 24/7
 • program ishrane od strane nutricioniste
 • rad na terenima sa promenljivom visinom obruča (3,05; 2,85; 2,60) i sa različitim veličinama lopti (5, 6, 7)

Treba napomenuti da MBA kamp među svojim trenerima ima onih koji su specijalizovani za rad sa najmlađim kategorijama. Upravo oni su i najveća vrednost našeg MBA Mini kampa.

I za polaznike MBA Mini kampa moguće je uvrstiti paket od 9 individualnih treninga (1 dnevno) koji se odvijaju u terminima između dva kolektivna treninga. Učesnike kampa očekuju i takmičenja u popularnim disciplinama: jedan na jedan, šut itd. a najboljim učesnicima biće dodeljene nagrade.

Čekamo vas!

MBA tim

Međunarodni košarkaški kamp
Međunarodni košarkaški kamp
Međunarodni košarkaški kamp
Međunarodni košarkaški kamp